TiKop d.o.o.
Donja Večeriska bb
72250 Vitez

Telefon/fax ured: 030 710 875
Telefon otprema: 030 710 242

E-mail: info@tikop.com

 

Teren na kojem se nalazi površinski kop ''Paljike – Hum'' poduzeća TiKop d.o.o. Vitez je u kantonu Središnja Bosna, zapadno od grada Viteza na udaljenosti 3 km.

Praćenjem proizvodnje poslovne jedinice ''Paljike – Hum'', proizvodnja se iz godine u godinu povećavala za 30%, tako da smo u 2015. godini proizveli 54 000 m3 agregata, dok je u 2016. godine prodano 70200 m3 agregata, te će plan od 91 260 m3 za 2017. godinu biti sa sigurnošću ostvaren.

Za sve vrste frakcije posjedujemo ateste koje izrađuje Rudarski Institut Tuzla.